KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

[embeddoc url=”http://www.marmarahastanesi.com.tr/wp-content/uploads/2016/05/KALİTE-YÖNETİM-BİRİMİ-ORGANİZASYON-ŞEMASI.doc” viewer=”microsoft”]

[embeddoc url=”http://www.marmarahastanesi.com.tr/wp-content/uploads/2016/05/kbirimi-1.docx” viewer=”microsoft”]

Hastanemizde Kalite Direktörünün sorumluluğunda Kalite Yönetim Birimi mevcuttur. Birim hastane hizmetlerinin Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak yürütülmesinden ve bu hizmetlerin denetlenip, sonuçlarının üst yönetim ile birlikte değerlendirilmesinden sorumludur.