KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

– Hasta odaklı,
– Çalışanların memnuniyetini ve katılımını sağlamak için gerekli tedbirleri alan
– Tüm personelimizin bilgi ve becerilerini en üst seviyede tutmayı ve geliştirmeyi sağlayan eğitim programları uygulayan, takip eden
– Meslek etiği, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çalışan
– Kalite yönetim sistemine ve tıp alanındaki gelişmelere uygun,
– Zamanında, doğru ve etkin,
– Sürekli iyileştirme yapısı içinde hizmet sunmaktır.