Radyoloji ve Görüntüleme | Özel Korfez Marmara Hastanesi

Radyoloji ve Görüntüleme

Ultrasonografi (US)

Hastanemizde karın, pelvik, böbrek trioid, plevral, meme, kalça ve kranial ultrasonografi gibi tüm ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır. Ayrıca transrektal USG ve transvajinal USG verilen hizmetler arasındadır.

 

4 D Ultrasonografi

Günümüzün modern gebe takiplerinin vazgeçilmez ögesi olan ultrason cihazlarında kullanıma girdiği ilk günlerden bu yana çok hızlı bir gelişim yaşanmıştır. Cihazların boyutları giderek küçülürken elde edilen görüntü kalitelerinde de büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.
Anne ve baba adayları bebeklerinin sağlık durumundan sonra en fazla kime ve neye benzediğini merak ederler. Gebelik takipleri sırasında zaman içinde iki boyutlu geleneksel ultrason görüntülerine aşina olmaya başladıktan sonra eli, ayağı,burnu,yüzü gibi detayları yorumlamak ve bebeği birilerine benzetmeye çalışmak keyifli bir deneyimdir

4-D Ultrasonun Faydaları:
•    Bebeğin gelişiminin değerlendirilmesi
•    Cinsiyetin belirlenmesi
•    İkiz ve üçüz gebeliklerin daha iyi değerlendirilmesi
•    Bebeğin eşinin (plasenta) yerleşimi ve  yapısal bozuklukların tespiti
•    Dış gebeliğin tespiti
•    Rahmin kalıtsal bozuklukları
•    Rahimde oluşan polip ve myomların tespiti
•    Yumurtalık kistleri

 

Renkli Doppler Ultrasonografi

Ultrasonografi gibi yüksek frekans ses dalgalarının kullanıldığı bir görüntüleme yöntemidir. Ultrasonografi ile yapılan tetkiklerin daha ileri derecede araştırılmasına olanak verir. Daha çok damarsal patolojilerin araştırıldığı, damarlardaki kireçlenmeleri, tıkanıklıkları, damar çaplarında görülen değişiklikleri bu yöntemle tespit etmek mümkündür. Yumuşak dokudaki kitlelerin damarlanma yapılarına bakarak iyi huylu veya kötü huylu ayrımı yapmaya olanak vermesi açısından oldukça önemli, yardımcı bir görüntüleme yöntemidir. Bu cihazla boyun damarları, kol ve bacak damarları, karın içi organların damarlanması ve varikosel değerlendirilebilir; Ayrıca meme, testis, tiroid, paratiroid, lenf bezleri ve yumuşak doku gibi yüzeysel yapılar ile parankimal organlarda oluşan tümoral ve iltihabi oluşumların damarlanması ve gebelerde bebek ve rahim damarları incelenebilir.

Mamografi

Mamografi meme detaylı görüntüsünün düşük dozajlı özel bir x ışını (röntgen ışını) yardımı ile çıkarılmasıdır. Mamografi erken meme kanseri teşhisinde önemli rol oynar. Mamografi meme içindeki durumu kadının kendisi ya da doktoru tara1fından hissedilemeyecek durumdayken bile görüntüleyebilir.

Röntgen

Radyolojide tanıda kullanılan en geleneksel yöntem olan bu incelemeler x ışınları yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Hastanemizin gelişmiş Radyoloji Ünitesi’ndeki modern cihazlar sayesinde tanıya yardımcı görüntü elde edilmektedir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bilgisayarlı tomografi x-ışını (röntgen) kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kasitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. İnceleme sırasında hasta bilgisayarlı tomografi cihazının masasında hareket etmeksizin yatar. Masa uzaktan kumanda ile cihazın “gantry” adı verilen açıklığına sokulur. Cihaz bir bilgisayara bağlıdır. X-ışını kaynağı incelenecek hasta etrafında 360 derecelik bir dönüş hareketi gerçekleştirirken “gantry” boyunca dizilmiş dedektörler tarafından x-ışını demetinin vücudu geçen kısmı saptanarak elde edilen veriler bir bilgisayar tarafından işlenir. Sonuçta dokuların birbiri ardı sıra kasitsel görüntüleri oluşturur. Oluşturulan görüntüler bilgisayar ekranında izlenilebilir. Bilgisayarlı tomografi diğer x-ışın incelemelerine göre bazı avantajlara sahiptir. Özellikle organların, yumuşak doku ve kemiklerin şekil ve yerleşimini oldukça net gösterir. Ayrıca BT incelemeleri hastalıkların ayırıcı tanısını yaparak tedavi yöntemlerini değiştirmektedir. Diğer görüntüleme yöntemlerinden daha erken ve doğru şekilde birçok hastalığın teşhisini sağlamaktadır. Hastalıkların erken teşhis edildiğinde daha iyi tedavi edildiklerinden, BT bu üstün özellikleriyle doktorların birçok hayat kurtarmasına yardımcı olmuştur.

Panoramik Röntgen Cihazı 

Dijital panoramik röntgen cihazı ile çene ve tüm dişler tek bir filmde görüntülenir. Ayrıca çene ekleminin de tek filmde dört ayrı pozisyonu görüntülenebilmekte, çocuk hastaların da çekimi yapılabilmektedir.

Özel Körfez Marmara Hastanesinde uygulanan otomatik doz kontrolü ve maviye duyarlı hassas film kullanımı sayesinde daha az X ışını kullanımı sağlamakta ve daha hassas görüntü elde edilmektedir.

BÖLÜM DOKTORUMUZ

Uz. Dr. Muhammet DÖNMEZ

Dr Sayfası