Uz. Dr. Yasemin Çiğdem ÖZERDEM | Özel Korfez Marmara Hastanesi

Uz. Dr. Yasemin Çiğdem ÖZERDEM

Doğum Yeri: 1974/Eskişehir
Akademik Ünvan: Nöroloji Uzmanı
Yabancı Dil: İngilizce
Eğitim:
Lise Eskişehir Süleyman Çakır Lisesi
Üniversite Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Kocaeli Üniversitesi
İş Deneyimi:
Sivrihisar Ana Çocuk Sağlığı Merkezi
Eskişehir Çocuk ve Kadın Doğum Hastalıkları Hastanesi
Körfez Devlet Hastanesi
Seka Devlet Hastanesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.B.D.
Üye Olunan Dernekler: Türk Tabipler Birliği
Uzmanlık Alanına İlişkin İlgi Alanları:
Baş Ağrısı
Vertigo
Hareket Bozuklukları
Demansiyel Sendromlar
Serebrovasküler Hastalıklar
Kas Hastalıkları