Op. Dr. Muhammet Hamza GENÇ

Doğum Yeri ve Yılı: Karasu 1981
Akademik Ünvanı: Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı
Yabancı Dil: İngilizce
Eğitim:
Lise Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi
Üniversite Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Kocaeli Tıp Fakültesi Hastanesi

İş Deneyimi: Bartın Devlet Hastanesi
Üye Olduğu Dernekler :

Kurs Seminer Sertifikalar:

Uzmanlık Alanına İlişkin İlgi Alanları:
-Lomber Disk Hernisi
-Lomber Stenoz
-Servikal Disk Hernisi
-Spinal F raktürler