Op. Dr. Ferhan DAĞ

Doğum Yeri-Yılı: Gerede / 1967
Akademik Ünvan: Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Yabancı Dil: İngilizce
Eğitim:
Lise Ankara Atatürk Lisesi
Üniversite Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İş Deneyimi: Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi 1990-1996
Kocaeli Devlet Hastanesi 1996-2015
Özel Körfez Marmara Hastanesi 2015- Halen Çalışıyor
Üye Olunan Dernekler:
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Kocaeli Tabip Odası
Kurs- Seminer ve Sertifikalar: Yurt içi ve Yurt dışında birçok kongre ve sempozyumu
Uzmanlık Alanına İlişkin İlgi Alanları:
Estetik Cerrahi
El Cerrahisi
Cilt Tümörleri
Minimal İnvaziv Estetik Yaklaşımlar (Botox,Dolgu vb.)